s

Uien

Ingrediƫnten, Groenten
Maak kennis met de smaakmakers uit de West-Zeeuws-Vlaamse polder!
 
DE UI

 
De onbetwiste nummer 1 in de top 10 van meest gegeten groente is in Zuid-Nederland en Vlaanderen ook wel bekend als (a)juin. In het West-Zeeuws-Vlaams ‘jûûn’. Deze allrounder wordt wereldwijd in al zijn verschillende gedaantes gegeten. Bijna alle soorten hebben een sterke smaak en geur, die minder heftig wordt bij verhitting. Qua uiterlijk is de ui onmiskenbaar een bolgewas. De meeste soorten hebben één of meer papierachtige buitenste rokken om een gelaagde kern.
 
Teelt en seizoen
Net als prei, bieslook, knoflook en de sint-jansui, is de ui een bolgewas uit de Allium-familie. Kenmerk van deze gewassen is dat ze voedsel opslaan in een bol onder de grond. Deze bol overleeft de winter omdat hij veel suiker bevat. Daardoor vriest het gewas niet snel dood en kan de plant lang zonder voedsel. Dankzij deze ondergrondse voedselvoorraad zijn de bolgewassen in de lente de eerste planten die boven de grond komen. Het eerste jaar wordt uit het zaadje de bol gevormd. Pas in het tweede jaar gaat de plant bloeien om zich voort te planten. 
 
Bij de teelt van uien in Nederland en Vlaanderen zijn o.a. de volgende teeltwijzen te onderscheiden: 
De teelt van zaaiuien gebeurt op akkerbouwbedrijven en vindt voornamelijk plaats in Zeeland, Noord-Groningen, Noord-Friesland, Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Ze worden vanaf de tweede helft van maart tot de eerste helft van april gezaaid. De oogst vindt afhankelijk van het ras plaats in augustus of september. De laat geoogste uien worden meestal bewaard. De buitenste rok droogt in tot een droge, strogele huid, die de bol tijdens de bewaring beschermt. Op beperkte schaal worden er ook rode uien geteeld.
 
De eerstejaars plantuien zijn kleine uitjes van één tot twee centimeter doorsnede. Zij worden bewaard in de winter en in februari of maart uitgeplant. Deze plantuien of tweedejaarsuien worden geoogst vanaf begin juli tot half augustus. In West-Zeeuws-Vlaanderen zijn uien uit de streek het hele jaar door verkrijgbaar.
 
Uiensoorten
De gele ui heeft een goudgele schil en is wit van binnen. Het vruchtvlees is stevig en heeft een pittige smaak.Wanneer je de gele ui bakt, wordt hij minder scherp en een stuk zoeter. De witte ui is een erg scherpe ui met een iets zoetere smaak dan de gele ui; ideaal om mee te bakken! Doordat hij niet karamelliseert in de oven, is deze ui perfect voor op de pizza. De rode ui leent zich dan weer prima om rauw te eten. Onder zijn dieprode, bijna paarse, schil huist een knapperige en lichtzoete smaakmaker. Bij het snijden veroorzaakt hij minder tranen dan zijn gele en witte familieleden.
 
De sjalot is een klein, ovaal uitje met een gele of rode schil. Deze uiensoort staat bekend om zijn verfijnde smaak. De banaansjalot dankt zijn naam aan de langwerpige vorm. Kleiner dan een gewone uit, is deze smaakmaker ook zoeter van smaak. Vooral bij het verwarmen van de groente komt de zoete smaak goed naar voren. De lente-ui is een jonge, nog onvolgroeide geboste ui met blad. De smaak is mild, een beetje prei-achtig en de lente-ui leent zich prima om rauw te eten. Er zijn bolvormende en niet-bolvormende rassen. In tegenstelling tot de ‘hardschillige buitenrok’ van andere uien, kun je van de lente-ui ook de bladeren/stengels eten. 
 
Culinair
De ui is een echte culinaire alleskunner; de mogelijkheden zijn eindeloos! Geef ‘m eens een hoofdrol;  rauw, gekookt, gegrild, gestoofd, gebakken, gepoft, ingelegd in zuur, als compote, uiensoep, of als chutney. Maar natuurlijk is ook een bijrol denkbaar. Ui is een smaakmaker in stoverij, sauzen en soepen. Net zo’n culinaire allemansvriend als prei, wortel en knolselder.
 
Irritatie
Uien prikkelen (letterlijk) de zintuigen. Denk aan tranende ogen en een loopneus bij het snijden. Het snijden creëert een zwavelverbinding die ervoor zorgt dat je ogen geïrriteerd raken en beginnen te tranen. Het komt er dus op aan om zo weinig mogelijk zwavel te laten ontsnappen! Je kunt dit voorkomen door uien in de koelkast te bewaren of door ze onder water te schillen. Overigens wekken niet alle soorten uien een dergelijk sterke reactie op. 
 
Bewaren
Bewaar uien op een koele, donkere en droge plaats buiten de koelkast. Zo zijn ze enkele weken te bewaren. In een goed gesloten plastic zakje of bakje kun je stukjes ui tot drie maanden in de diepvries bewaren, bij een temperatuur van minus achttien graden Celsius.
 
Leuk weetje!
De ui is familie van de narcis; ook een bolgewas!  
 
Bronnen: Wikipedia, Veggipedia, Culi Advies
 
Lernen Sie die Aromen der Polder von West-Zeeuws-Vlaanderen kennen!
 
DIE ZWIEBEL

 
Die unangefochtene Nummer 1 in den Top 10 der meistgegessenen Gemüsesorten ist in den südlichen Niederlanden und Flandern, auch bekannt als (a)juin. Im westseeländischen Flämisch ist es als "jûûn" bekannt. Dieses Multitalent wird weltweit in den verschiedensten Formen gegessen. Fast alle Sorten haben einen starken Geschmack und Geruch, der beim Erhitzen weniger intensiv wird. Vom Aussehen her ist die Zwiebel unverkennbar eine Zwiebelpflanze. Die meisten Sorten haben einen oder mehrere papierartige Außenränder um einen geschichteten Kern.
 
Kultivierung und Saison
Wie Lauch, Schnittlauch, Knoblauch und Sint-Jans Zwiebel ist auch die Zwiebel ein Zwiebelgewächs aus der Familie der Alliumgewächse. Diese Pflanzen zeichnen sich dadurch aus, dass sie Nahrung in einer Knolle unter der Erde speichern. Diese Zwiebel übersteht den Winter, weil sie viel Zucker enthält. Dadurch erfriert die Ernte nicht und die Pflanze kann lange Zeit ohne Nahrung auskommen. Dank dieser unterirdischen Nahrungsquelle sind die Zwiebelpflanzen die ersten, die im Frühjahr aus dem Boden sprießen. Im ersten Jahr bildet sich aus dem Samen die Zwiebel. Erst im zweiten Jahr beginnt die Pflanze zu blühen, um sich zu vermehren. 
 
Beim Anbau von Zwiebeln in den Niederlanden und Flandern lassen sich unter anderem die folgenden Anbaumethoden unterscheiden: 
Saatzwiebeln werden in Ackerbaubetrieben angebaut und befinden sich hauptsächlich in Zeeland, Noord-Groningen, Noord-Friesland, Flevoland, Zuid-Holland und Noord-Holland. Die Aussaat erfolgt zwischen der zweiten Märzhälfte und der ersten Aprilhälfte. Je nach Sorte findet die Ernte im August oder September statt. Die spät geernteten Zwiebeln werden normalerweise gelagert. Die Außenhäute trocknen zu einer trockenen, strohgelben Haut, die die Zwiebel während der Lagerung schützt. Auch rote Zwiebeln werden in begrenztem Umfang angebaut.
 
Die Zwiebelsätze im ersten Jahr sind kleine Zwiebeln mit einem Durchmesser von ein bis zwei Zentimetern. Sie werden über den Winter gelagert und im Februar oder März ausgepflanzt. Diese Zwiebelsätze oder Zwiebeln des zweiten Jahres werden von Anfang Juli bis Mitte August geerntet. In West-Zeeuws-Vlaanderen sind Zwiebeln das ganze Jahr über erhältlich.
 
Zwiebeltypen
Die gelbe Zwiebel hat eine goldgelbe Schale und ist innen weiß. Das Fruchtfleisch ist fest und hat einen würzigen Geschmack. Beim Braten wird die gelbe Zwiebel weniger scharf und viel süßer. Die weiße Zwiebel ist eine sehr scharfe Zwiebel mit einem etwas süßeren Geschmack als die gelbe Zwiebel; ideal zum Braten! Da sie im Ofen nicht karamellisiert, ist diese Zwiebel perfekt für die Pizza. Die rote Zwiebel hingegen eignet sich hervorragend zum Rohverzehr. Unter der tiefroten, fast violetten Schale verbirgt sich ein knackiges, leicht süßliches Aroma. Beim Aufschneiden verursacht er weniger Risse als seine gelben und weißen Verwandten.
 
Die Schalotte ist eine kleine, ovale Zwiebel mit einer gelben oder roten Schale. Diese Zwiebelsorte ist für ihren feinen Geschmack bekannt. Die Bananenschalotte verdankt ihren Namen ihrer länglichen Form. Sie ist kleiner als eine gewöhnliche Zwiebel und hat einen süßeren Geschmack. Der süße Geschmack kommt besonders gut zur Geltung, wenn das Gemüse erhitzt wird. Die Frühlingszwiebel ist eine junge, noch unreife Zwiebel mit Blättern. Der Geschmack ist mild, ein wenig lauchartig, und die Frühlingszwiebel eignet sich hervorragend zum Rohverzehr. Es gibt knollige und nicht knollige Sorten. Im Gegensatz zur "harten Schale" anderer Zwiebeln können Sie auch die Blätter/Stängel der Frühlingszwiebel essen. 
 
Kulinarisch
Die Zwiebel ist ein echtes kulinarisches Multitalent; die Möglichkeiten sind endlos! Geben Sie ihm eine Hauptrolle: roh, gekocht, gegrillt, gedünstet, gebraten, gebraten, eingelegt, als Kompott, Zwiebelsuppe oder Chutney. Aber natürlich ist auch eine Nebenrolle möglich. Die Zwiebel ist ein Gewürz für Eintöpfe, Soßen und Suppen. Er ist ebenso ein kulinarischer Freund wie Lauch, Karotte und Knollensellerie.
 
Irritation
Zwiebeln stimulieren die Sinne (buchstäblich). Denken Sie beim Schneiden an tränende Augen und eine laufende Nase. Beim Schneiden entsteht eine Schwefelverbindung, die die Augen reizt und zum Tränen bringt. Der Schlüssel liegt also darin, so wenig Schwefel wie möglich entweichen zu lassen! Sie können dies verhindern, indem Sie die Zwiebeln im Kühlschrank aufbewahren oder unter Wasser schälen. Übrigens rufen nicht alle Zwiebelsorten eine so starke Reaktion hervor. 
 
Ablage
Lagern Sie Zwiebeln an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort außerhalb des Kühlschranks. Auf diese Weise können sie mehrere Wochen lang aufbewahrt werden. Zwiebelstücke können in einem verschlossenen Plastikbeutel oder -behälter im Gefrierschrank bei einer Temperatur von minus achtzehn Grad Celsius bis zu drei Monate aufbewahrt werden.
 
Lustige Tatsache!
Die Zwiebel ist mit der Narzisse verwandt; auch sie ist eine Zwiebelpflanze! 
 
Découvrez les saveurs du polder de West-Zeeuws-Vlaanderen !
 
L’OIGNON

 
Le numéro 1 incontesté du top 10 des légumes les plus consommés se trouve dans le sud des Pays-Bas et en Flandre, également connu sous le nom de (a)juin. En flamand de Zélande occidentale, il est connu sous le nom de "jûûn". Cet aliment polyvalent est consommé dans le monde entier sous toutes ses formes. Presque toutes les variétés ont un goût et une odeur forts, qui deviennent moins intenses lorsqu'elles sont chauffées. En termes d'apparence, l'oignon est indéniablement une plante à bulbe. La plupart des variétés ont une ou plusieurs jupes extérieures en papier autour d'un noyau en couches.
 
Culture et saison
Tout comme le poireau, la ciboulette, l'ail et la caroube, l'oignon est une plante à bulbe de la famille des Allium. La caractéristique de ces cultures est qu'elles stockent la nourriture dans un bulbe sous le sol. Ce bulbe survit à l'hiver car il contient beaucoup de sucre. Par conséquent, la récolte ne gèle pas et la plante peut rester longtemps sans nourriture. Grâce à cette source de nourriture souterraine, les plantes bulbeuses sont les premières à sortir du sol au printemps. La première année, le bulbe se forme à partir de la graine. Ce n'est qu'à partir de la deuxième année que la plante commence à fleurir afin de se reproduire. 
 
Dans la culture des oignons aux Pays-Bas et en Flandre, on distingue entre autres les méthodes de culture suivantes : 
Les oignons de semence sont cultivés dans des exploitations agricoles et sont principalement situés en Zélande, Noord-Groningen, Noord-Friesland, Flevoland, Zuid-Holland et Noord-Holland. Ils sont semés de la deuxième moitié de mars à la première moitié d'avril. Selon la variété, la récolte a lieu en août ou en septembre. Les oignons récoltés tardivement sont généralement stockés. Les peaux extérieures sèchent pour donner une peau jaune paille, qui protège le bulbe pendant le stockage. Les oignons rouges sont également cultivés à une échelle limitée.
 
Les oignons de première année sont de petits oignons, d'un à deux centimètres de diamètre. Ils sont stockés pendant l'hiver et plantés en février ou mars. Ces oignons de deuxième année sont récoltés entre le début du mois de juillet et la mi-août. En West-Zeeuws-Vlaanderen, les oignons sont disponibles toute l'année.
 
Types d'oignons
L'oignon jaune a une peau jaune d'or et est blanc à l'intérieur. La chair est ferme et a un goût épicé. Lorsqu'il est frit, l'oignon jaune devient moins piquant et beaucoup plus doux. L'oignon blanc est un oignon très piquant, au goût légèrement plus doux que l'oignon jaune ; idéal pour les fritures ! Comme il ne caramélise pas au four, cet oignon est parfait pour la pizza. L'oignon rouge, quant à lui, est parfait pour être consommé cru. Sous sa peau rouge foncé, presque violette, se cache une saveur croquante et légèrement sucrée. Lorsqu'il est coupé en tranches, il provoque moins de larmes que ses parents jaunes et blancs.
 
L'échalote est un petit oignon ovale à la peau jaune ou rouge. Ce type d'oignon est connu pour son goût raffiné. L'échalote banane doit son nom à sa forme allongée. Plus petit qu'un oignon ordinaire, il a aussi une saveur plus douce. Le goût sucré ressort particulièrement bien lorsque le légume est chauffé. L'oignon nouveau est un oignon jeune, encore immature, avec des feuilles. Le goût est doux, un peu comme celui du poireau et l'oignon nouveau est parfait pour être mangé cru. Il existe des variétés bulbeuses et non bulbeuses. Contrairement à la "jupe extérieure à la peau dure" des autres oignons, vous pouvez également manger les feuilles et les tiges de l'oignon nouveau. 
 
Culinaire
L'oignon est un véritable touche-à-tout culinaire ; les possibilités sont infinies ! Donnez-lui un rôle de premier plan : cru, bouilli, grillé, à l'étouffée, frit, rôti, mariné, en compote, en soupe à l'oignon ou en chutney. Mais bien sûr, un rôle de soutien est également possible. L'oignon est un assaisonnement pour les ragoûts, les sauces et les soupes. Un ami culinaire au même titre que le poireau, la carotte et le céleri-rave.
 
Irritation
Les oignons stimulent les sens (littéralement). Pensez aux yeux larmoyants et au nez qui coule lorsque vous tranchez. La coupe crée un composé sulfureux qui irrite les yeux et provoque des larmoiements. La clé est donc de laisser s'échapper le moins de soufre possible ! Vous pouvez éviter cela en conservant les oignons au réfrigérateur ou en les épluchant sous l'eau. D'ailleurs, tous les types d'oignons ne provoquent pas une réaction aussi forte. 
 
Stocker
Conservez les oignons dans un endroit frais, sombre et sec, en dehors du réfrigérateur. De cette façon, ils peuvent être conservés pendant plusieurs semaines. Les morceaux d'oignon peuvent être conservés dans un sac en plastique ou un récipient scellé au congélateur à une température de moins dix-huit degrés Celsius pendant trois mois au maximum.
 
Un fait amusant!
L'oignon est apparenté au narcisse, également une plante à bulbe !  
 
Get to know the flavours of the West-Zeeuws-Vlaanderen polder!
 
THE ONION

 
The undisputed number 1 in the top 10 most eaten vegetables is in the Southern Netherlands and Flanders also known as (a)juin. In West Zeeland Flemish it is known as 'jûûn'. This all-rounder is eaten worldwide in all its different forms. Almost all varieties have a strong taste and smell, which becomes less intense when heated. In terms of appearance, the onion is unmistakably a bulbous plant. Most varieties have one or more papery outer skirts around a layered core.
 
Cultivation and season
Just like leeks, chives, garlic and the carob, the onion is a bulbous plant of the Allium family. The characteristic of these crops is that they store food in a bulb under the ground. This bulb survives the winter because it contains a lot of sugar. As a result, the crop does not freeze and the plant can go a long time without food. Thanks to this underground food supply, bulbous plants are the first to emerge from the soil in spring. In the first year, the bulb is formed from the seed. Only in the second year does the plant start flowering in order to reproduce. 
 
In the cultivation of onions in the Netherlands and Flanders, the following cultivation methods, among others, can be distinguished: 
Seed onions are grown on arable farms and are mainly located in Zeeland, Noord-Groningen, Noord-Friesland, Flevoland, Zuid-Holland and Noord-Holland. They are sown from the second half of March to the first half of April. Depending on the variety, harvesting takes place in August or September. The late harvested onions are usually stored. The outer skins dry to a dry, straw-yellow skin, which protects the bulb during storage. Red onions are also grown on a limited scale.
 
First-year onion sets are small onions, one to two centimetres in diameter. They are stored during the winter and planted out in February or March. These onion sets or second-year onions are harvested from the beginning of July to mid-August. In West-Zeeuws-Vlaanderen, onions are available all year round.
 
Onion types
The yellow onion has a golden yellow skin and is white inside. The flesh is firm and has a spicy taste. When fried, the yellow onion becomes less sharp and a lot sweeter. The white onion is a very sharp onion with a slightly sweeter taste than the yellow onion; ideal for frying! As it does not caramelise in the oven, this onion is perfect for on the pizza. The red onion on the other hand is perfect to eat raw. Beneath its deep red, almost purple, skin is a crunchy and slightly sweet flavouring. When sliced, it causes fewer tears than its yellow and white relatives.
 
The shallot is a small, oval onion with a yellow or red skin. This type of onion is known for its refined taste. The banana shallot owes its name to its elongated shape. Smaller than an ordinary onion, it also has a sweeter flavour. The sweet taste comes out particularly well when the vegetable is heated. The spring onion is a young, still immature onion with leaves. The taste is mild, a little leek-like and the spring onion is perfect for eating raw. There are bulbous and non- bulbous varieties. Unlike the 'hard-skinned outer skirt' of other onions, you can also eat the leaves/stems of the spring onion. 
 
Culinary
The onion is a real culinary all-rounder; the possibilities are endless! Give it a leading role; raw, boiled, grilled, stewed, fried, roasted, pickled, as a compote, onion soup or chutney. But of course, a supporting role is also possible. Onion is a seasoning in stews, sauces and soups. Just as much a culinary friend as leek, carrot and celeriac.
 
Irritation
Onions stimulate the senses (literally). Think of watery eyes and a runny nose when slicing. The cutting creates a sulphur compound which causes your eyes to become irritated and start watering. The key, then, is to let as little sulphur escape as possible! You can prevent this by keeping onions in the fridge or by peeling them under water. Incidentally, not all types of onion provoke such a strong reaction. 
 
Storing
Store onions in a cool, dark and dry place outside the refrigerator. This way they can be kept for several weeks. Pieces of onion can be kept in a sealed plastic bag or container in the freezer at a temperature of minus eighteen degrees Celsius for up to three months.
 
Fun fact!
The onion is related to the narcissus; also a bulbous plant!