s

Kom je snel?
We Zien Je Hier Graag!

West-Zeeuws-Vlaanderen

Privacyverklaring


Zo gaan wij met jouw gegevens om
www.BezoekWestZeeuwsVlaanderen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.


Persoonsgegevens die worden verwerkt
Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen en/of omdat je deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl verstrekt. Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
•             Je naam
•             Je woonplaats
•             Je telefoonnummer
•             Je e-mailadres
•             Je IP-adres


Waarom Bezoek West Zeeuws Vlaanderen gegevens nodig heeft
www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl. verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Bezoek West Zeeuws Vlaanderen jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jouw gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


Hoe lang Bezoek West Zeeuws Vlaanderen gegevens bewaart
Bezoek West Zeeuws Vlaanderen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Bezoek West Zeeuws Vlaanderen maakt namelijk doelgroepen mede door jouw gegevens om zo de juiste mensen te kunnen bereiken. Jouw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met je tot stand komt.


Delen met anderen
Bezoek West Zeeuws Vlaanderen verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door WeZienJeHierGraag een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.


In kaart brengen websitebezoek
Op de website van WeZienJeHierGraag worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. WeZienJeHierGraag gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Cookies
WeZienJeHierGraag gebruikt cookies om www.WeZienJeHierGraag.nl te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals je naam of e-mailadres.

Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor jou relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor advertentienetwerken zoals Google AdWords. Externe websites die zich in het netwerk van deze derde partijen bevinden, kunnen cookies op je PC plaatsen om informatie in te winnen. WeZienJeHierGraag heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dien je het privacy beleid van deze derden raad te plegen. Het privacybeleid van WeZienJeHierGraag is hierop niet van toepassing.

Wanneer je verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat je de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van derden. Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar www.wezienjehiergraag.nl/contact. WeZienJeHierGraag zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.


Beveiligen
Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van WeZienJeHierGraag maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door WeZienJeHierGraag verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met WeZienJeHierGraag op via https://wezienjehiergraag.nl/contact.
 
Stichting Gastvrij Zeeuws-Vlaanderen is als volgt te bereiken:
Grote Kade 24
4511 AT  BRESKENS
hallo@bezoekwestzeeuwsvlaanderen
kvk: 60751029