s

Lezing Robert van Dierendonck.

IJzendijke
15-12-2023 19:30 t/m 15-12-2023 21:30

Water als wapen. Verdronken dorpen en andere nederzettingen als gevolg van Staatse inundaties in de Tachtigjarige oorlog: de archeologische resten.

In 1584 waren de Spaanse troepen uit het grootste deel van Zeeland met inbegrip van de Westerschelde verjaagd. De Staatsen hebben dan nog voet aan de grond in Sluis, Biervliet en Terneuzen, maar komen sterk onder druk te staan van Alexander Farnese en zijn troepen. Om de Spaanse opmars te frustreren besluiten de Staatsen het wapen van het water in te zetten door zowel zee- als binnendijken te doorsteken en sluizen te vernielen. Daardoor komen grote delen van het latere Zeeuws-Vlaanderen langdurig onder water te staan.

Naast het beoogde militaire doel hebben deze militaire inundaties ook gevolgen voor de bevolking van de geïnundeerde gebieden: dorpen en nederzettingen moeten worden verlaten en een aantal daarvan wordt door de langdurige effecten van het uitblijven van waterbeheersing niet meer voor bewoning in gebruik genomen. In de lezing wordt ingegaan op de archeologische resten die bekend zijn van door deze inundaties verdronken plaatsen in Zeeuws Vlaanderen.

Prijs: € 8,00

Aanmelden voor 13 december 2023 via museuminfo@zeelandnet.nl of tijdens de openingsuren van het museum via 0117-301200.

Organisatie

Naam
Lezing Robert van Dierendonck.
Organisatie
Museum Het Bolwerk