s

Natuurgebieden

West Zeeuws-Vlaanderen heeft ongelooflijk veel plekken met een verhaal. Als je weet waar je moet kijken, kun je aan het landschap zien wat er vroeger gebeurd is. De slikken en de schorren van natuurgebied het Zwin en de Verdronken Zwarte Polder, de duinen, dijken en kreekrestanten van onder andere de Blikken en de Baarzandse Kreek. Allen vertellen het verhaal van de strijd tegen het water. Nu eens won de zee, dan weer de mens. Bovendien is West Zeeuws-Vlaanderen Nationaal Landschap. Dat is natuurlijk niet voor niks!
 

NATIONAAL LANDSCHAP ZUIDWEST-NEDERLAND 
Iets dat mooi is, daar moeten we zuinig op zijn. Daarom heeft het Rijk West Zeeuws-Vlaanderen aangewezen als Nationaal Landschap. Het is een gebied wat typerend is voor de geschiedenis en het landschap van Nederland. Nationale Landschappen zijn geen openluchtmusea, maar gebieden waar mensen wonen, werken en ontspanning zoeken. In West Zeeuws-Vlaanderen is door de eeuwen heen zwaar gevochten. De ruwe resten van dit roerige verleden zijn nog altijd zichtbaar in het landschap. Zo zijn onder andere de Kruisdijkschans en de Wallen van Retranchement en de Wallen van Sluis nog restanten van militaire verdedigingswerken uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648), Staats-Spaanse Linies.