s
Biologische groentekraam
Marijke en Eliza zijn allebei ‘boerin’ van een biologisch bedrijf waar groenten verbouwd worden. Het leek de dames erg leuk om aan de weg een groentekraam te beginnen, zodat iedereen die voorbij komt gereden of gelopen, dagverse biologische groenten kan kopen. Zo bedacht, zo gedaan! Halverwege de polder tussen Hoofdplaat en Sasput/ Slijkplaat staat een nieuw, blauw groentekraam te fonkelen langs de kant van de weg. Het resultaat van de samenwerking tussen Jentohoeve en Beiderwaen landbouw CV. De inhoud bestaat uit lekkere biologische groenten van eigen kweek; aardappelen, uien, wortels, pompoenen en rode bieten. Het enthousiasme en de passie voor het boerenleven en de biologische producten spat van Marijke en Eliza af. Hou hun Instagram @bijeen in de gaten om op de hoogte te blijven van dit dynamische duo.

Wist je dat...?
...het aanbod in het kraam wisselt met de seizoenen? Er is vaak weer iets nieuws te vinden. Ook verschijnen er met regelmaat zelfgemaakte jam, chutney en honing van eigen bije(e)n.


BIJEEN
Bio-Gemüsestand
Marijke und Eliza sind beide 'Landwirte' auf einem Biohof, auf dem Gemüse angebaut wird. Sie dachten, es wäre lustig, einen Gemüsestand am Straßenrand aufzustellen, damit jeder, der vorbeikommt, frisches Biogemüse kaufen kann. Gesagt, getan! Auf halber Strecke durch den Polder zwischen Hoofdplaat, Sasput und Slijkplaat glänzt ein neuer, blauer Gemüsestand am Straßenrand. Das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Jentohoeve und Beiderwaen Landbouw CV. Der Inhalt besteht aus leckerem Bio-Gemüse aus eigenem Anbau: Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten, Kürbisse und Rote Bete. Der Enthusiasmus und die Leidenschaft von Marijke und Eliza für die Landwirtschaft und biologische Produkte sind offensichtlich. Behalten Sie ihre Instagram-Seite @bijeen im Auge, um über dieses dynamische Duo auf dem Laufenden zu bleiben.

Wussten Sie, dass...?
...das Angebot in der Gemüsestand mit den Jahreszeiten wechselt? Es gibt oft etwas Neues zu entdecken. Auch hausgemachte Marmelade, Chutney und Honig von den eigenen Bienen werden regelmäßig angeboten.


BIJEEN
Étalage de légumes biologiques
Marijke et Eliza sont toutes deux "agricultrices" d'une ferme biologique où sont cultivés des légumes. Ils ont pensé qu'il serait amusant d'installer un stand de légumes au bord de la route, afin que tous ceux qui passent par là puissent acheter des légumes biologiques frais. Aussitôt dit, aussitôt fait ! À mi-chemin du polder entre Hoofdplaat, Sasput et Slijkplaat, un nouveau stand de légumes bleus brille au bord de la route. Le résultat de la collaboration entre Jentohoeve et Beiderwaen Landbouw CV. Le contenu se compose de délicieux légumes biologiques issus de leur propre culture : pommes de terre, oignons, carottes, citrouilles et betteraves. L'enthousiasme et la passion de Marijke et Eliza pour l'agriculture et les produits biologiques sont évidents. Gardez un œil sur leur Instagram @bijeen pour rester à jour avec ce duo dynamique.

Saviez-vous que...?
...l'offre dans l'étal change avec les saisons ? Il y a souvent quelque chose de nouveau à trouver. De la confiture, du chutney et du miel faits maison par leurs propres abeilles sont également disponibles régulièrement.


BIJEEN
Organic vegetable stall
Marijke and Eliza are both 'farmers' of an organic farm where vegetables are grown. They thought it would be fun to set up a roadside vegetable stand so that everyone who passes by can buy fresh organic vegetables. No sooner said than done! Halfway through the polder between Hoofdplaat, Sasput and Slijkplaat, a new, blue vegetable stall glitters by the side of the road. The result of collaboration between Jentohoeve and Beiderwaen Landbouw CV. The contents consist of delicious organic vegetables from their own cultivation: potatoes, onions, carrots, pumpkins and beetroot. Marijke and Eliza's enthusiasm and passion for farming and organic products are evident. Keep an eye on their Instagram @bijeen to stay up to date with this dynamic duo.

Did you know that...?
...the offer in the stall changes with the seasons? There is often something new to find. Homemade jam, chutney and honey from their own bees are also regularly available.
Contact info
Bijeen
Westelijke dwarsweg 6 Hoofdplaat
Volg ons