s

Vereniging Musea WZV

De Vereniging Musea West Zeeuws-Vlaanderen (VMWZV) in de gemeente Sluis is opgericht in december 2021. Tijdens de eerste ledenvergadering in oktober 2023 werden zeven bestuursleden benoemd, waarna drie werkgroepen zijn ingesteld:

1. PR
2. Educatie 
3. Vrijwilligers

De leden van de werkgroepen zijn benoemd door de ledenvergadering en per werkgroep worden deze begeleid door één of twee bestuursleden.

Doelstellingen
De doelstellingen van de Vereniging richten zich op:
 • het behartigen van de belangen van de aangesloten musea;
 • het bevorderen van onderlinge samenwerking;
 • het stimuleren van een op de toekomst gericht museaal beleid met aandacht voor beleidsontwikkeling op het gebied van het cultuurhistorisch erfgoed;
 • het verhogen van de kwaliteit van de musea. Dit laatste wordt ondersteund door samen diensten en kennis te delen vooral ten gunste van de kleinere musea.
Fondsenwerving
Ook richt de Vereniging zich op het werven van fondsen en samenwerking met relevante organisaties voor gemeenschappelijke activiteiten van de musea.

Bij de Vereniging Musea in West Zeeuws-Vlaanderen zijn aangesloten:
 • Het Cultuurforum te Aardenburg
 • Het Visserijmuseum te Breskens
 • De Vuurtoren te Breskens
 • De Grote Kerk te Groede
 • Het Vlaemsche Erfgoed te Groede
 • Groede Podium te Groede
 • Museumhuis 1912 te Nieuwvliet
 • Museum café het Koekoeksnest te Nieuwvliet
 • Oorlogsmuseum Switchback te Oostburg
 • Landbouwmuseum Het klinket te Schoondijke
 • Het Belfort te Sluis
 • Museum Het Bolwerk te IJzendijke
Contact
Het adres van het secretariaat is Sint Bavostraat 3 te Aardenburg. De VMWZV is bereikbaar via info@cultuurforumaardenburg.nl.