s
Het favoriete plekje van onze gastheer Henk Masclee is het Boerenverdriet.

“ Staand op de toren van de Sint Annakerk in Sint Anna ter Muiden gaat mijn aandacht altijd uit naar een wit staand voorwerp in het landschap: de grenspaal”

Het boerenverdriet situeert zich ten noord- oosten van de Sint Annakerk in Sint Anna ter Muiden, bij de grenspaal waar de Graaf Jansdijk, de Dikke Dijk en de Schaapsdreef elkaar ontmoeten. De polders rond Sint Anna ter Muiden zijn ontstaan door inpoldering van de schorren en slikken aan de opslibbende zuidkant van de Zwingeul. Dit was de situatie rond 1660, wanneer het aantal polders het grootst was. Later zijn sommige polders samengevoegd nadat een dijk was geplaneerd (afgegraven) omdat die bijvoorbeeld niet meer nodig was als bescherming tegen de zee. De grond werd dan ergens anders opnieuw gebruikt.

Mogelijke verklaringen voor de naam “Boerenverdriet”:
1.In die tijd trokken boeren in de omgeving weg. Allereerst door het feit dat de jonge polders weer vaak door het zoute zeewater werden overspoeld.
2.Boeren en landarbeiders ondervonden in die tijd veel hinder van strijdende partijen in de 80- jarige oorlog.
3.Boeren zouden later ook veel hinder ondervinden door met hooiwagens deze splitsing (in hoogte verschillend) te moeten nemen.
Contact info
Het Boerenverdriet