s

De Grote Kerk

Het favoriete plekje van onze gastvrouw Diana de Reu is de Grote Kerk in Groede.

De vroegste kerk van Groede dateert uit de late 13de of beging 14de eeuw. De kerk is gebouwd rond 1250 en behoort tot de Vlaamse Hallenkerken.
Bij de grote overstroming van 1375 verdween het dorp en de kerk in de golven.
Kort daarna is er op dezelfde plaats een driebeukige kerk gebouwd, die nog steeds de grondslag vormt van de huidige kerk. De stevige bakstenen toren met vierkante onderbouw met steunberen en een achtzijdige bovenbouw, heeft de eeuwen nog het best doorstaan.

De kerk van Groede behoorde tot de aanzienlijkste van de regio. Ze bezat veel kerkschattenen en 394 gemeten (174 ha) landbouwgrond. Met de Reformatie in 1579 kwam hieraan abrupt een eind.

Tijdens de Tachtig jarige oorlog zetten de twee strijdende legers, enerzijds de Hertog van Parma en anderzijds Prins Maurits van Oranje de polders onder water. Het dorp Groede met de kerk verviel daardoor tot een ruïne. Het kerkgebouw heeft door de inundatie dertig jaar lang in het zoute water gestaan.
Vanaf 1625 werd er weer gewerkt aan de opbouw van de kerk. In september 1635 vond de oplevering plaats.
Door de komst van veel Walen, protestante vluchtelingen uit Frankrijk die zich hier vestigden, werd er in 1622 een zelfstandige Waalse kerk gesticht in de toentertijd dichtgemetselde zuidelijke beuk.
Echter de financiële steun van de “tienden heffers”(belasting) bleef na de herbouw van 1635 uit. Met name de familie Cats liet het afweten.
Een in 1668 ingezette juridische procedure door de kerk tegen de familie Cats, om hun verplichtingen jegens de kerk na te komen heeft 29 jaar geduurd. In 1699 werd door de hoogste rechtbank, de Raad van Brabant het “doodvonnis” over de kerk uitgesproken. Als uiterste noodmiddel is de laatste resterende grond verkocht.

In 1740 kwam er een goede opknapbeurt.
Uiteindelijk heeft de familie Cats in 1794 nog een flinke donatie gedaan. De huidige dooptuin, de preekstoel en de Catsbank getuigen heden ten dage daar nog van.

Tijdens de restauratie van 1976 werd al duidelijk dat er nog meer gerestaureerd moest worden. Door de zout indringing uit het verleden, vielen er soms grote stukken stucwerk uit de muren en het plafond. De veiligheid kwam in het geding.

Door het uitblijven van overheidssteun, hebben de bewoners van Groede rond 2009 zelf actie ondernomen en de kerk ingepakt met lakens. Dit om de “schande te bedekken”. Dit heeft veel publiciteit opgeleverd en het Rijk ertoe bewogen om een bedrag van 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.
In 2009 en 2010 is de kerk en toren volledig gerestaureerd. Er heeft toen ook een eigendomsoverdracht van de kerkelijke gemeente naar de Stichting Grote Kerk Groede plaatsgevonden. Tevens is de inrichting aangepast aan multifunctioneel gebruik.

De Grote Kerk anno vandaag de dag
De kerk is natuurlijk nog altijd de plek voor erediensten, kerkelijke huwelijken en uitvaarten. Doordat het nu ook een multifunctioneel centrum is kan je er trouwen voor de burgerlijke stand, een feestje geven, vergaderen, tentoonstellingen organiseren of een concert geven.

De kerk bezoeken.
In de maanden Juli en Augustus is de kerk geopend, van dinsdag t/m zondag. Je kan er dan een kijkje nemen, de tentoonstelling bekijken en luisteren naar het verhaal van de toren. Er is tegen betaling een tablet te huur om zo op een leuke manier meer te weten te komen over de kerk, de omgeving en de geschiedenis.


Contact info
De Grote Kerk
Markt 1 GROEDE