s
Open Monumentendag 2024

Op zaterdag 14 september tussen 11.00 en 16.00 uur opent Het Zeeuwse Landschap de deuren van De Kruisdijkschans in Sluis.
De Kruisdijkschans, gelegen tussen Sluis en Aardenburg, ligt in rij met de Elderschans, de Krabbeschans en de Olieschans en maakt deel uit van de Staats-Spaanse Linies. Een bewoner van de Kruisdijkschans vertelt u van alles over de Kruisdijkschans vroeger en nu. De verhalen brengen het monument en de buitenplaats tot leven.


De Kruisdijkschans is in 1640 aangelegd als één van de vele verdedigingswerken in die streek. Het is een zogenaamde redoute, een kleine geheel omsloten veldschans. Dit was tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Nadat met de Vrede van Munster een einde kwam aan deze oorlog, was de Kruisdijkschans militair gezien niet meer van belang. Het gebouw is hierna verwaarloosd. In 1762 kwam het in bezit van de familie Hennequin. Zij bouwden het om tot een landhuis. Honderd jaar bleef het in gebruik als landhuis. Rond 1920 werd het een boerenbedrijf. Hierbij bleef het woonhuis behouden. Maar het raakte in verval. Mede dankzij de Nationale Postcode Loterij is deze bijzondere plek behouden en in ere hersteld. Hiermee is een cultuurhistorische parel behouden gebleven.

Flora en Fauna
Op het perceel van de Kruisdijkschans staan huisweitjes, heggen, knotbomen en hoogstamfruitbomen. Deze versterken de plattelandsnatuur. In de omgeving broeden ook verschillende vogels, waaronder de zomertortel, steenuil, veldleeuwerik, roodborsttapuit en grasmus. Ook de zeldzame boomkikker is teruggekeerd.

Contact info
Kruisdijkschans
Kruisdijk 1 SLUIS