s
De Blikken is een vogelrijk gebied vol slingerende kreekjes en oude drainageslootjes. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog is het gebied bewust onder water gezet om de vijand op afstand te houden. In de 17e eeuw werd het gebied terug in cultuur gebracht en midden jaren negentig werd het een natuurgebied.
In de Blikken overwinteren veel eenden en ganzen.
Grote grazers worden ingezet om de begroeiing kort te houden waardoor planten meer kans krijgen om te groeien en insecten en vogels hier ook hun voordeel bij hebben.
Contact info
De Blikken