s

Je ziet hem al van verre staan. De zware vierkante toren van St. Anna ter Muiden. De toren is een overblijfsel van een veertiende-eeuwse gotische kruiskerk. Aan de sporen in de vier zijmuren kan men afleiden dat de toren was ingebouwd tussen het koor, het schip van de kerk en twee dwarsbeuken. De hoogte toont aan hoe imposant het gebouw vroeger geweest moet zijn.

In de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) werd het kerkgebouw verwoest. In 1653 werd het huidige Nederlands Hervormde kerkje aan de zuidzijde tegen de stompe toren aangebouwd. Men vermoedt dat de toren van de kerk vroeger dienst deed als vuurtoren toen het stadje in de veertiende eeuw nog een haven had en het Zwin druk bevaren werd.
Het huidige (kleine) kerkje dateert uit 1653. Bij de kerk is ook een kerkhof. Aan de zuidkant werden de goede en gedoopte mensen begraven, aan de noordkant de slechte en ongedoopten. Naast het kerkpad begroef men ongedoopte baby's die in het kraambed gestorven waren. Men dacht dat als zwangere vrouwen over het pad liepen, de ziel van de dode baby zich zou nestelen in de buik van de vrouw. Zo had het de kans opnieuw geboren en gedoopt te worden.
Contact info
NH kerk
Nederherenweg 1 Sint Anna ter Muiden