s
Tijdens de aanleg van de vesting Het Retranchement Cadsandria ( 1604-1648) werd aan de soldaten de mogelijkheid geboden om de zondagmorgen een protestantse kerkdienst te bezoeken. Daarvoor werd een vurenhouten kerk gebouwd. Al snel bleek het kerkje te klein en besloot de kerkenraad, ook voor de aangroeiende dorpsbevolking, een nieuwe stenen kerk te bouwen. Doch de financiën ontbraken. Jarenlang werd er met de Raad van State geredetwist over de penningen, tot er een oplossing werd gevonden door het delen van de kosten door verschillende partijen. In 1654 werd het Godshuis in gebruik genomen, op zondag 9 maart 2014 heeft de laatste eredienst van de Protestantse Gemeente Zuidwesthoek hier plaats gevonden.

De eenvoudige zaalkerk bestaat uit muurvlakken versterkt met lisenen (iets uit de muur springende stroken zonder voetstuk of bekroning, met een decoratieve functie), boogvensters, schilddak met dakruiter en bolpirons (een op een voet staand ornament op het uiteinde van een nok van een dak). Tegen de zuidkant van de kerk aangemetseld een regenbak. Aan de noordzijde een consistorie. De klokkestoel bevat één klok, uit 1793, gegoten bij J. la Fort te Middelburg.

In de kerk bevindt zich de kansel uit de 17e eeuw en een pijporgel (dwars geplaatst) waarvan de orgelkast en het binnenwerk mogelijk opgeleverd zijn bij de restauratie rond 1950. De laatste restauratie van het gebouw vond plaats in 2009.

Sinds augustus 2015 is het gebouw eigendom van de Stichting d’Ouwe Kerke. Het heeft, na nieuwbouw en aanpassingen, mede als dorpshuis, een sociaal-maatschappelijke en culturele functie.

Contact info
NH kerk
Dorpsstraat 16 RETRANCHEMENT