s

De fraaie Nederlands Hervormde kerk is van vroeg-gotische origine met enkele romaanse elementen, zoals de zware pilaren met lage kapitelen. De kerk bestaat uit verschillende delen: de noordbeuk dateert uit circa 1300, terwijl de zuidbeuk in 1325 werd voltooid. Het kerkmeubilair is 17e-eeuws. De kerk werd in 1852 geheel vernieuwd. Bij de restauratie in 1931 werd een klokkentorentje toegevoegd in herinnering aan het 17e-eeuwse torentje dat in 1677 werd afgebroken.

Bijzonderheden
De Hervormde kerk, oorspronkelijk gewijd aan O.L. Vrouwe, is een tweebeukige, recht gesloten kerk voorzien van een achtzijdige traptoren met opengewerkte uivormige spits. De zuidbeuk dateert uit het laatste kwart van de 13de eeuw en heeft smalle vroeg-gotische spitsboogvensters. De even hoge gotische noordbeuk werd begin 14de eeuw toegevoegd. De kerk had sterk te lijden tijdens de Opstand en werd in 1609-'10 hersteld als protestants bedehuis. De bouwvallig geworden gotische westtoren (St.-Lambertustoren) werd rond 1677 afgebroken en vervangen door een dakruiter. Verder onderging de kerk herstellingen in 1652 en 1821.
Van 1686 tot 1791 was het gebouw in gebruik bij de Waalse gemeente. Bij een ingrijpende restauratie in 1928-'29, onder leiding van I.A. van Cruyningen, kregen de kerkmuren hun oorspronkelijke hoogte terug en werd aan de westzijde een traptoren toegevoegd. Daarin hangt een door Johannes Burgerhuys gegoten klok (1611). Het herstel van de oorlogsschade volgde naar plannen van E.A. Canneman in 1954. Op de plaats van de oude sacristie aan de zuidzijde, waar van 1623 tot 1894 de pastorie stond, is in 1962 een consistorie gebouwd.

Inwendig heeft de noordbeuk van de kerk een doorlopende reeks met driepassen gevulde spaarbogen onder de vensters, die rijker zijn uitgevoerd dan die in de zuidbeuk. Tussen de beuken bevinden zich zware pijlers met lage knopkapitelen. Tot de inventaris behoren een sobere preekstoel en twee herenbanken uit de 17e eeuw.

De Mariakerk, een rijksmonument, is eigendom van de Protestantse Gemeente De Westhoek te Sluis. Er worden regelmatig kerkdiensten gehouden, in de zomerweken zelfs Duitstalige voor de toeristen.
De kerk is ook beschikbaar als expositieruimte, locatie voor huwelijken, concerten en diverse bijeenkomsten. In de tuin staat het monument van de Wereldvredesvlam.

Contact info
NH kerk - Mariakerk
Prinsestraat 17 CADZAND